הויכוח על הרכב כל כך אנרכוניסטי
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  בן צבי
נושא / כותרת  הויכוח על הרכב כל כך אנרכוניסטי
תוכן ההודעה:  מדובר באלטא זאכן. מה לא זכור לכם את עניין הטלויזיה, איך היא התקבלה בקיבוץ? ומשהיא התקבלה, שתי החלטות דיקטטוריות קדמו לכך: האחת קודם שתהיה בקיבוץ רק אחת (בחדר האוכל או בחדר התרבות) והשנייה: שהיא תהיה שחור לבן. ומה קרה בסוף? לכולם יש בבית צבעונית. איך זה קרה? למה זה קרה? האם היום, בדיעבד אפשרי אחרת? ברור הוא שאי אפשר בסופו של דבר לדכא את החופש והרצון האישי לחופש גם לא בדיקטטורה המיושמת אך ורק במשטרים סוציליסטים. להוסיף לכך שהעולם החיצוני, האחר, הקפיטליסטי, תומך במצוינות. הסוציליזם הקיבוצי המסורתי סותר את המצוינות. חשוב הייה שהגעת לחדר האוכל מהרפת מלוכלך ומסריח כעדות לעבודה "קשה" חשוב הייה יותר מכך, לו הגעת מהרפת נקי לחדר האוכל, אחרי שהפעלת מכון חליבה אוטומטי כלכלי יותר רווחי יותר ואיכותי יותר.
ועוד דבר, חוסר היכולת, של רבים מהמגיבים, ללמוד משגיאות העבר, אלא שוב ושוב לטחון דברים ישנים, ולא להפיק לקחים, נובע מכך שהדיקטטורה הסוציליסטית העבירה אותם שטיפת מוח. ולכן מדובר גם בפגיעה באנטלגנציה הרגשית.
העתקת קישור