הכל נכון חוץ מכיוון האשמה ודרך התיקון.
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  איציק
מקום מגורים:  צפון
נושא / כותרת  הכל נכון חוץ מכיוון האשמה ודרך התיקון.
תוכן ההודעה:  קיפי וראובן מתארים תופעות שקיימות אולם מפנים את האצבע המאשימה למנהלים האוטוקרטים ולא חו"ש לעצמם/עצמנו. החולשות שהם מציגים נובעות מתפיסת עולם מושרשת של ניהול היררכי, של חולשת הציבור ואי רצונו לחלוק בניהול, של השקפת עולם דומה של המנהל האוטוקרט ושל רוב החברים. לכן הקיבוץ שלך קיפי, מוכן כבר תודעתית לשכר דיפרנציאלי אך לא פוליטית.
הדברים שאמורים להיות בסימן שאלה- השיטה הקפיטליסטית הניאו ליבראלית- הם בגדר אקסיומות לגבי חלק לא קטן מהחברים. המנהלים שביניהם למדו והתחנכו באוניברסיטאות בפקולטות לכלכלה ומינהל עסקים והם קוראים עיתונים ומקבלים את האינדוקטרינציה יום יום ושעה שעה- וגם אתה במידה מסויימת.
ההצעה שלך להטיל את הביצוע על ראשי המחנה השיתופי היא אותה התפיסה של "המנהלים האוטוקרטיים" רק בתוספת תבלינים אחרים. השינוי יכול לבוא רק מתוך שינוי התודעה וצמיחת לקיחת האחריות מלמטה. ישיבת המטה השיטופיע וקבלת החלטות מטה שתורדנה לחיילים הם יותר בגדר פארסה מאשר הדרך הנכונה לשינוי.
העתקת קישור