גרושים מאוחרים אליבא דעזרא דלומי פתרון באפסמיה
הוספת תגובה לדף  גירושים מאוחרים
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  גרושים מאוחרים אליבא דעזרא דלומי פתרון באפסמיה
תוכן ההודעה:  "גירושים מאוחרים" פתרון של קולמוסו של דלומי הוא חלום באפסמיה .
או באספמיה אם תרצו.
כי זאת היא הרי דרך ללא מוצא.

ברורו לכל בר בי רב
כי דרכם של הקיבוצים ה"שיתופיים" להשתנות ולשנות את מראה פניהם .

נכון קצת פחות שיתוף
נכון קצת יותר הפרטה
נכון קצת יותר זכויות פרט והורשה למשפחה ולבנים .

כל אלו שינויים הכרחיים
ולטובת החברים החיים בקיבוצים.

בא לנו מר דלומי
ומטיף במאמריו לפילוג ולגרושים
את מי בדיוק לגרש ??

או אולי לאחד כוחות
ולנסות לשמור על דרך וערכים קיבוציים אשר
עלולים להמוג ולהעלם מהעולם.

והמשימה כיום היא
גיבוש חזון וערכים
לקיבוצים כולם במאה העשרים ואחת.

זכויות הפרט . כן גם הוותיקים.
זכות לפנסיה הוגנת
זכות לפרטיות ולצבירת רכוש.
זכות להבעת דעה .
זכויות המיעוט ובעל הדעה השונה.

כמו כן שינוי וחידוש
והתאמת תקנון הקיבוץ
למציאות של ימנו
ולטובת כל חבריו בשקיפות ביעילות

המטה השיתופי צריך להודות בכשלונו לעצור את השינויים .

ועל כן הוא צריך להתוות דרך של שינוי ראוייה לקיבוצים כולם .

דרך הפילוג
וה"מעגלים"
וה"מטה"
פשטה את הרגל
ועל התנועה להתנער ממנה ולשנס כוחות במאוחד ולא בפרוד.
העתקת קישור