האף תהלל רשעים עם צדיקים ?
הוספת תגובה לדף  גירושים מאוחרים
שם הכותב:  יודע תורה
נושא / כותרת  האף תהלל רשעים עם צדיקים ?
תוכן ההודעה:  בהתרסתו כלפי אלוהים שאל-טען אברהם בהקשר של החרבת סדום ועמורה: "האף תספה צדיק עם רשע ? אולי יש חמישים צדיקים... אולי ימצאו שם עשרה..."(בראשית י"ח, פרשת וירא). ואני הופך את המובאה הזאת על פניה כדי לשאול-להתריס כלפי כל המשטינים כנגד מנהלי-הקיבוצים השיתופיים, המצליחים להצעיד את קיבוציהם מחיל אל חיל ב'צעדי-הריקוד' השיתופי, השוויוני והדמוקרטי: מדוע הקביעה הגורפת, המכלילה, ושאינה משאירה שום "סיכוי" למי שאיננו "מתחדש-קפיטליסט-ממקסם רווחים-תאב בצע...".
רבותי - "הרבה פנים לתורה, הפוך והפוך דכולא בה". הבה נמדוד במבחן-התוצאה את ההתנהלות של הקיבוצים השונים: מי המצליחים ומי הנכשלים, ואיך מתפלגים ביניהם השיתופיים וה"מתחדשים", או בכוון ההפוך - איך מתפלגים המצליחים והנכשלים בין השיתופיים וה"מתחדשים". זוכרים את עשרת הקיבוצים ה'אמידים' ברשימה שפורסמה לפני חודשים אחדים, ש-8 מהם שיתופיים ? לסיכום: ישנם אולי 'מנהלים' מוצלחים שכירים שהם לא חברי-הקיבוץ בו הם מכהנים, וגם 'מרכזים' מצליחים שנבחרו באופן דמוקרטי בקיבוצים שיתופיים. רק נתוני-אמת 'קשים' יוכיחו לאורך זמן כמה כאלה יש וכמה כאלה. בינתיים - אל נהלל את הרשעים ביחד עם הצדיקים, ואל נרשיע את הצדיקים כי נדמה לנו שכל השיתופיים חזקה עליהם להכשל בגלל "רשעותם". יש צדיקים גם ב"סדום" (כגירסתם הגורפת והבלתי מתפשרת של אוהדי 'הגל הקיבוצי המתחדש') השיתופית !
העתקת קישור