'מהיכן יצוצו לפתע מנהלים בעלי שיעור קומה' ?
הוספת תגובה לדף  גירושים מאוחרים
שם הכותב:  אפרים מהמזרח
נושא / כותרת  'מהיכן יצוצו לפתע מנהלים בעלי שיעור קומה' ?
תוכן ההודעה:  כך שואל מחבר תגובה מס' 20.
הם צצים, אין מה לדאוג, עדת מנהלים נודדת השוטפת את הקיבוצים בחרבונם הדיפרנציאלי. השאלה האם אמנם הם בעלי שיעור קומה היא שאלה נבדלת.
בעייתם של הקיבוצים היא שרבים ממנהליהם החיצוניים מרוקנים את הקופות במשכורות הבלתי סבירות שהם נוטלים לעצמם.
הם מונעים מחברי הקיבוץ כל שליטה על גובה אותן משכורות, ואין כמובן שום קשר בין עשייתו והצלחתו או אי הצלחתו של מנהל כזה לבין גובה משכורתו.
לעיתים אין מדובר בשיעור קומה העולה על זה של גובה דשא, אותו מנהל כבר לא הצליח במקומות קודמים, כולל קיבוצו שלו, אם חבר קיבוץ הוא.
למנהלים אלה אין כל מחויבות למקום עבודתם, הם בורחים מייד כאשר נוח או מזדמנת משכורת גבוהה יותר..
החברים הפשוטים הם שמשלמים את המחיר !
העתקת קישור