קושי להשתחרר ממושגי הקיבוץ הישן..
הוספת תגובה לדף  גירושים מאוחרים
שם הכותב:  חבר פשוט
נושא / כותרת  קושי להשתחרר ממושגי הקיבוץ הישן..
תוכן ההודעה:  הודיע פה אבני למישהו מקודם ש'מגיע לו'..
והרי זו חריגה חמורה מכללי הקיבוץ המתחדש שאין לעבור עליה לסדר היום!
הלא כל עיקרו של המתחדש היא להשאיר מאחורינו את אותה תלותיות ילדותית שאיפיינה את אנשי הקיבוץ הישן והמסואב, את הגישה שלהם שתמיד 'מגיע להם' בעוד הם עצמם אינם אלא חבר בטלנים, יורקי ביקורות ויושבי קרנות, פרזיטים שאינם תורמים דבר לפרנסתם..
זאת בניגוד לאנשי הקיבוץ המתחדש, כולם כעדר רחלים שעלו מן הרחצה ושכולה אין בהן, עזי נפש ורבי עלילה, עצמאיים וחזקים, עובדים ומתפרנסים !
והנה אימץ לעצמו גם אבני את הביטוי 'מגיע' השייך לימים ההם, שהכל חולק לחברי הקיבוץ המפוהקים סתם בלי שעבדו לשם כך, בלא חשבון של כסף
ובלא כל אחריות אישית.
היישמע ? הייראה ?
ויפה שעה אחת קודם !

העתקת קישור