לעזרא : על קיבוצים שיתופיים לעומת חברים שיתופיים
הוספת תגובה לדף  גירושים מאוחרים
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לעזרא : על קיבוצים שיתופיים לעומת חברים שיתופיים
תוכן ההודעה:  עזרא שלום -

תודה על שהתייחסת למכתבי והגבת עליו ,וזאת לאחר שבמרוצת שמונת החודשים
האחרונים הגבתי אנכי שלוש פעמים על מאמריך שלך ב"שווים" אך אתה מצדך
לא התייחסת אז לדברי שלי . אז טוב מאוחר מאשר..... .
ומכיוון ששלושת מאמריך הנ"ל (ומאליו גם תגובותי שלי עליהם) עסקו והתייחסו
גם הם , כמו מאמרך האחרון "גירושים מאוחרים" , לסוגיית הכן/לא להמשיך
ולקיים את המסגרת התנועתית בשלמותה , ברצוני להוסיף ולתרום להלן את חלקי
שלי לסוגיה זו :
מצד אחד מסכים אנכי אתך , עזרא ,שיש לבדל את שוחרי הדרך השיתופית ולחדד
את השוני הערכי-תפיסתי שבינם לבין שוחרי הדרך הדיפרנציאלית-מעמדית .
אבל דומה שככל שאמורים הדברים ב"איך" לעשות את זה אתה ואנכי חלוקים
למדי בגישותינו , ומיד אסביר ת'עצמי ביתר הרחבה :
כפי שכבר אמרתי-רמזתי בכותרתו של מכתב זה , דומה שקיימת אי-אבחנה בין
קיבוצים (!) שיתופיים לחברים (!) שיתופיים ככל שאמורים הדברים בחברי
קיבוצי המט"ש : ברור לגמרי שחברים כמוך וכמו יואל , זמי , פלג וחיקי , אשר
משתייכים לקיבוצים מעמדיים , ממשיכים ומשתייכים למחנה השיתופי באופן
אישי-בחירתי (!) - לא כן חברי יגור , מעברות , בארי , רמת-יוחנן , סאסא ,
מעגן-מיכאל ומשמר-העמק : אלה משתייכים למחנה-השיתופי באופן קולקטיבי
ואוטומטי (!) .
ועפ"י התרשמותי הרלוונטית אתה עצמך , עזרא , וכמוך גם אלישע ואמרי ,
מעדיפים להמשיך ולהתייחס לחברי הקיבוצים השיתופיים כלקולקטיב שכל(!)
חבריו הינם שיתופיים , בעוד שבהתייחסותכם לחברי הקיבוצים המעמדיים
עושים אתם כן בידול ואבחנה בין חברים שיתופיים לחברים לא-שיתופיים .
אבל אני מצדי חוזר וטוען שזוהי גישה שגויה , כי מחנה שיתופי המושתת על
יסודות ערכיים רציניים ולא-שטחיים מוכרח להיות מורכב מחברים שכולם(!)
בחרו להשתייך אליו באופן אישי-בחירתי ולא עוד על בסיס קולקטיבי -
בדיוק כמו שחברי הקיבוצים המשתייכים למפ' העבודה כבר עושים זאת באופן
אישי-בחירתי ולא עוד מתוקף הזהות שהיתה בעבר בין הקיבוץ למפלגה .

קיפי / מעגן-מיכאל

העתקת קישור