יושב קרנות ויורק ביקורת
הוספת תגובה לדף  גירושים מאוחרים
שם הכותב:  מוטק'ה
נושא / כותרת  יושב קרנות ויורק ביקורת
תוכן ההודעה:  כמו תמיד התבלבלו לו לאבני היוצרות - מותר להעביר ביקורת, אפילו רצוי, בודאי כלפי נושאי תפקידים בכירים, בודאי ובודאי אם אלו אינם ממלאים אחרי 'הבטחות הבחירות' שלהם.
למעשה, בשים לב לגודל התגובה נראה כי דוקא אבני הוא זה השולי היושב בטל ועיתותיו בידו לכתוב, למרר ולכלך..
ומותר להזכיר לנבחר ציבור קיבוצי את התבטאויותיו הקודמות ולצפות שינסה למלאן !
העתקת קישור