לעזרא - איך "מתגרשים" ?
הוספת תגובה לדף  גירושים מאוחרים
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  לעזרא - איך "מתגרשים" ?
תוכן ההודעה:  עזרא דלומי , שלום !

אני מביא בתחילה קטע ממאמרך הקודם ("זינוק בעליה" ) מיום 4/2/10 :


".....יש צורך במבנה ארגוני חדש: לא זרם, לא מטה, אלא מעגל שיתופי
רחב, שהחברות בו תהיה מתוך בחירה רעיונית - קבוצתית או אישית –
ולא רק של קיבוצים שלמים. מבנה כזה יוכל גם להוות בית לחברים
שיתופיים בקיבוצים מופרטים, המתקשים למצוא בית רעיוני בקיבוצם
ותנועתם הנוכחית, שהשתנו לבלי הכר.
הקמת המעגל השיתופי עשויה להוביל לשינוי המבנה התנועתי הקיים
היום, אך דיה לצרה בשעתה. החשוב הוא ליצור גוף רחב שהחברות בו
תהיה על בסיס של תעודת זהות שיתופית סוציאליסטית ולא רק על
בסיס מקום מגוריו של החבר, בקיבוץ זה או אחר" (עזרא דלומי, 4/2/10)

*************************

עתה , במאמרך החדש "גירושים מאוחרים" , הנך מדבר פעם נוספת
(דברת על-כך לא מעט פעמים בעבר) על פרידה של ה"שיתופיים"
מהנהלת התנועה - אבל חסרה לי מאד , עזרא , התייחסותך לשאלה
מי אמור "להתגרש" מהתנועה : חברים (!) שיתופיים או קיבוצים(!)
שיתופיים ?
שכן , בקיבוצי שלי , מעגן-מיכאל , הוחלט לפני כעשר שנים שלא (!)לדון
בהצטרפות לזרם-השיתופי עקב הנטיה להימנע מיצירת מחלוקת בין
ה"שיתופיים" ל"דיפרנציאליסטים" (הערה : מעגן-מיכאל סופח למטה
השיתופי באופן אוטומטי , ולאחר שה"זרם" אוחד עם ה"מעגל" לכדי
ה"מטה השיתופי") - מה שמציב סימן שאלה גדול ביחס לכל מי
שמציג את קיבוצי המט"ש כחד-גווניים בהרכבם התפיסתי .
על כן חסרה לי , כאמור , התייחסותך שלך , עזרא , לשאלה האם
מתכוון אתה ל"גירושים" על בסיס "חברים" או על בסיס "קיבוצים" של
המחנה השיתופי - להבדיל מחברים כמוך וכמו יואל ,זמי חיקי ופלג
אשר חברים בקיבוץ מעמדי אך ממשיכים להשתייך (על בסיס אישי!)
למחנה השיתופי .

קיפי , מעגן-מיכאל


העתקת קישור