צודק אפרים המזרחי
הוספת תגובה לדף  שינוי זה פערים - הפערים הכלכליים בין החברים בקיבוצים אינם תוצר-לוואי של השינוי. הם הרציונאל שלו
נושא / כותרת  צודק אפרים המזרחי
תוכן ההודעה:  אחרי גרוסמן גם מעוף ששמענו שנסעו לשער הגולן להפגש עם הנהגת הדיפרנציאלים.
הייתכן שבמעוף הבינו שהחמאה מרוחה בצד הדיפרנציאלי?
העתקת קישור