החגיגה הקהילתית של בן נחום
הוספת תגובה לדף  מחשבים את קיצנו לאחור
שם הכותב:  חבר פשוט
נושא / כותרת  החגיגה הקהילתית של בן נחום
תוכן ההודעה:  מי אני שאפריע לחגיגה של בן נחום, איש הקהילות וההרחבות הנפלאות, רק אומר כאן בסוגריים שאפילו בכירי התנועה נסוגים מרעיון הקליטה 'המתחדשת' וממליצים לחזור ולקלוט לחברות מלאה באגודה השיתופית !
ראה דברים שאמר כנען
מנהל אגף הרכזים האזוריים
בסיום ביקור במסדה בחודש דצמבר האחרון - 'המליץ לקיבוץ לממש קליטה למעמד של חברות מלאה באגודה השיתופית'..
היה ברוך, חבר הקהילה בן נחום ! איזה חזון נהדר במקום הקיבוץ של פעם !
מה לנו ומי לנו קיבוץ וערכיו הישנים, עכשיו יש טעם חדש לחיים, 'אמריקה'
בימינו..
העתקת קישור