עוד קצת פלסף ודי, לגדעון
הוספת תגובה לדף  עד לשיתופי האחרון
שם הכותב:  ארנון אבני
נושא / כותרת  עוד קצת פלסף ודי, לגדעון
תוכן ההודעה:  יכולנו להתפלסף עד אין סוף על ערכים שהם אזימוט של המצפן (מצפון) האנושי, ועל אידיאולוגיות, שהן חבילות של ערכים שנערכו ונוסחו כמוצר שמאפשר לאדם הפשוט לקנות ולהאמין ש'זה עובד', גם אם לא מבינים הכל (ושכחת את הנורמות, שאם כבר הגענו לאזימוט, הן הצעדים הכפולים שיש לספור כדי להגיע לנ.צ. על מפת המציאות והאינטרסים).
אבל העיקר הוא בסופו של דבר - האדם, שבכל מקום ובכל תקופה איננו יכול להקיף במוחו את הכל, ורוצה שכמו שמבטיחים לו שהמחשב יעבוד, בזמן שהוא מטפל בבעיות שבהן הוא מבין (מרפא, מכלכל, מלמד, נוהג...) – ככה יעבוד העולם גם עם האידיאולוגיות.
עם דתות זה יותר מורכב, ולכן הדתות נלחמות בעיקר על הנחת היסוד שהאמונה היא 'מעל' ההיגיון. הבעיה שלנו היא מה עושים עם אידיאולוגיה (כמעט כל אידיאולוגיה) שברגע המכריע שבו מתברר כישלונה, במקום לעדכן ולתקן, מגויסים למערכה טיעונים מעולם האמונה. כולל תיאורים מחמיאים 'שלנו', המאמינים האמיתיים, 'לעומתם' הכושלים והנכשלים.

העתקת קישור