גדעון לעזרא אתה מדבר בשפה דתית לצערי נפלו מספר שגי
הוספת תגובה לדף  עד לשיתופי האחרון
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  גדעון לעזרא אתה מדבר בשפה דתית לצערי נפלו מספר שגי
תוכן ההודעה:  השפה השגורה בפי עזרא דלומי, רווית מושגים דתיים ואף חרדיים לעייפה! כיצד זה?
לפני זמן מה, פרסמתי את דעתי על מהותן של אידיאולוגיות. להלן ציטוט מהמאמר: "מהי אידיאולוגיה? במילים פשוטות, הרי זוהי דת או כת עבור חילונים. לא צריך להסביר, לבחון או לבסס אותה באופן רציונאלי. וככל הרבנים, גם "רבני" האידיאולוגיה עוסקים בקוסמוס. אך בניגוד לדת האלוהית, כמה אנשים חופשיים יסכימו לחיות על פי אמות-מידותיה בדרך קבע?" (סוף ציטוט).
והנה, כאילו על מנת לאשש את דברי, יוצא עזרא במאמר שכולו העולם הדתי-חרדי. כל המושגים בהם הוא מבקש להסביר את תהליך החשיבה של יריביו הרעיוניים, לקוחים מן ההוויה הזו: "המרת דת", המומרים מוחקים את עברם", תפילין דיפרנציאליים", "המומר מתנכר לדתו הקודמת, מקדש את דתו החדשה", חוזרים בשאלה/בתשובה", ועוד כהנא וכהנא מניסוחי הקודש.
אין סיכוי שהיה עולה בדעתי, למשל, להשתמש בעולם המושגים הזה על מנת להסביר את הלך מחשבותיי. לטעמי, באופן הפשוט ביותר, אם התנהגותה של חברה או הנהגה, איננה עולה בקנה אחד עם עולם ערכי הנבחרים, אינני רואה כל טעם להמשיך לתמוך בהן מהסיבות הרציונאליות ביותר. אבל מי שעולמו הפנימי בנוי באופן דתי ולא חשוב לצורך העניין אם הוא חילוני, הוא איננו מצליח להבין גם את האחרים בדרך שונה.

העתקת קישור