גדעון אומר לחבר מהמרכז לא ולא
הוספת תגובה לדף  הטעות הרווחת בראייה לאחור
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  גדעון אומר לחבר מהמרכז לא ולא
תוכן ההודעה:  חבר מהמרכז, אני מזמין אותך לעיין מחדש ובתשומת לב בדברי. ועל-כל-פנים, כיוון שאני מייחס לעניין חשיבות רבה, אומר בבירור: השוויון והשיתוף לא חד הם! לא רק שאין הם אחד אלא במפורש שני ערכים שונים. ולא רק שהם שני ערכים שונים, אלא לעתים ממש סותרים זה את זה. אני דווקא חושב (וזה ניכר בהערתי לעמוס אבני) כי לערך השוויון עדיפות מכרעת בדיון הקיבוצי ושוב, ראה מחדש כיצד אני מגדיר את השוויון הרלבנטי בעיני.
אצטט את עצמי כאן, בקטע קצר ממאמר נוסף: רבים עושים את הטעות לראות בשוויון ובשותפות ערכים משלימים ואף זהים, אך לא היא. כל ערך עומד מול האחרים ולעיתים אף סותר אותם. כך ניתן למצוא גם את השוויון כניגוד לשותפות. ביובל דגניה, תקף בן גוריון (בחוסר טקט מפתיע) את רעיון השוויון, כ"חסר אחיזה במציאות האנושית". במקביל הוא העלה את השותפות לפסגת ההוויה הקיבוצית, כאשר תפקידה להוביל את המהפכה היהודית בישראל, את תיקון העולם כולו ואף על הקוסמוס הוא לא פסח. בעוד לדעתו, השוויון מסיט מן העיקר, הרי השותפות מבטאת את היחסים הנכונים בחברה המגויסת למשימות בלתי מתכלות. האם רק במקרה מתעקש מטה ה"זרם-השיתופי" להמשיך ולהדגיש את הניסוח הזה בכל הצעות ההחלטה שלו?
העתקת קישור