שוויון , זכויות הפרט, שוויון הזדמנויות
הוספת תגובה לדף  הטעות הרווחת בראייה לאחור
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  שוויון , זכויות הפרט, שוויון הזדמנויות
תוכן ההודעה:  מאמר מעולה
המתיימר לנתח את העבר
ואת המציאות בקיבוצים
ובחברה כולה.

ברור שלא יתכן
ולא יתקיים לאורך זמן
שוויון פורמלי כמותי !!!

אך ברור כי יש לשאוף
לכך שיהיה שוויון זכויות !!!
גם בשיתופי וגם בדיפרנציאלי

ואם בזכויות מדובר
אדגיש כי אלו הן זכויות הפרט והיחיד המקובלות היום בכל חברה דמוקרטית מערבית תקינה:

זכות לרכישת רכוש וצבירתו והורשתו לפי צו ירושה.
זכות לחופש ביטוי והבעה !!!
זכויות העובד
וזכויות הגימלאי
ועוד ועוד כולן זכויות שעל הקיבוץ הנאור לשאוף ולקיימם עתה ובעתיד לבוא. אם ברצונו לתת תשובה למאווי הפרט ולהגשמת שאיפותיו בהווה ובעתיד.

כל זה מחייב את הקיבוצים
ובראש ובראשונה את התנועה הקיבוצית "לעשות חושבים " "לאן הולכים " ולאן ואיפה הוא היעד !!

האם להשתלב בחברה , או לקיים חברה איכותית המתנהלת לאור חזון וערכים
ודרכי הגשמתם בקיבוצים.

וזה מחייב שינוי רדיקלי
וזה מחייב "החלפת דיסקט"
זכויות החבר והפרט בראש היעדים !!!
לשם כך נחוץ להפרד מתקנון הקיבוצים ה"כולא" מרצון והמתעלם מזכויות החבר , אשר תלוי כמעט בכל בממסד הקיבוצי והתנועתי. והוא "בר רשות"
קרי צריך עד היום לקבל רשות בכל אשר יפנה .

מתי מחלקות התנועה דנו בשינוי התקנון ??
ובהתאמתו לצרכי התקופה ??
ולאותות הזמן ??
נראה כי הדבר לא נעשה מזמן
ולכן מתוך מאה ועשרים וחמשת סעיפי התקנון מיושמים רק בודדים בפועל בשטח המחנה.
אך לשם השגת השינוי הרצוי על החבר הבודד לצאת משלוותו ומאדישותו וללחום על זכויותיו אחת לאחת.

ללא מאבק
ללא גיבוש תומכים
לא יושגו היעדים הן לתנועה והן לחברים .
העתקת קישור