כמו תל אביב - למידע פנימי
הוספת תגובה לדף  תלושים מהקרקע - לחבר הקיבוץ הדיפרנציאלי, המתקיים מ"כלכלת עבודה", שאלת הזכויות בקרקע לא מעלה ולא מורידה. מי שנותק מרווחי המפעל, גם לא יראה דבר מ
שם הכותב:  מורל
מקום מגורים:  צפון
נושא / כותרת  כמו תל אביב - למידע פנימי
תוכן ההודעה:  מוזר שחבר קיבוץ שם לו כאידיאל להיות כמו בתל אביב. אבל זה כנראה כל הסיפור כולו - הרצון לבטל כל ייחוד קיבוצי ולהיות כמו תל אביב. אני מאחל לו
ל'מידע פנימי' שלא יתגלגל לצד הפחות נעים של תל אביב והעיר בכלל - המובטלים, הקבצנים ברחוב, אותם מאות אלפים וילדיהם שנכשלים במירוץ הכלכלי ולא מצליחים להתרומם מעל קו העוני, מחצית מאלה עובדים (!) בתוך כלכלת השוק החופשי ואינם חיים בקיבוץ השיתופי על חבריו הבטלנים ובכל זאת לא מצליחים לעלות מעל קו העוני!
למדנו בשנים האחרונות שבכל שיטה כלכלית קיבוץ יכול ליפול ויכול לעלות , ולכן השאלה היא שאלה ערכית - לא כלכלית, היש טעם וערך בקיום קיבוץ או לא!
אם התשובה חיובית ישנן דרכים שונות לשפר ולשנות את הקיבוץ השיתופי, ההפרטה הטוטלית והשכר הדיפרנציאלי אינו אחת מהן!
אגב, באיזו שיטה כלכלית הגיע קיבוץ נחשון להיות 'במצב כלכלי סביר ויותר מזה' ו'בעל פוטנציאל גדול', כפי שמעיד הכותב עצמו?
העתקת קישור