ככל הנראה אי אפשר לקיים בחיים האמיתיים גם וגם
הוספת תגובה לדף  שיתופי-חדשני / בית הכנסת והקיבוץ - בעיניי, יישוב יהודי שאין בו בית כנסת, הוא יישוב נכה
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  ככל הנראה אי אפשר לקיים בחיים האמיתיים גם וגם
תוכן ההודעה:  יכול להתקיים או-או.
נכון-כל מי שטרח והתאמץ ויצר ובנה ודאג והשקיע מתאהב ואוהב את יציר רוחו וכפיו.
לכן אינו מוכן לאפשר לזרים להיכנס לתחום יצירתו האהובה ולהניח להם לשנותו.
פשיטא.
מה לא תקין בכך.
התוכן משתנה הדינמיקה,השיטות,הרגשות דומים ואף זהים.
הפשקוילים הם נשק כמו כל נשק אחר שמשמשים בו במאבקים מסוג זה.
וכי מה הוא הנידוי שמנדים בקיבוץ,במושבאו בכל קבוצה אחרת מי שחורג פוגע בכלליה?
הייטנר עושה לעצמו חיים קלים ומתעלם מכמה עיניינים הכרוכים בסוגיית בית הכנסת בקיבוץ.
1.אין סימטריה.בשם ערכים שאינם מקובלים על דתיים בקהילותיהם,דמוקרטיה,
סובלנות,פתיחות,וכד' הוא מאשר לזרים להיכנס לביתו אבל לא דורש זאת במקביל מהם.
חמור מכך,הזרים מנצלים(וזה מזכיר דבר מה)את אותם ערכים שאותם הם דוחים בחייהם שלהם, כדי לחדור לקהילות השונות מהם כדי להחזיר אותם בתשובה.
אין להם עכבות בדרישותיהם שישתנו גם אם הם החדשים.
והחדשים כמובן לא יקבלו לביניהם את הקיבוצניקים וכל החופשיים למיניהם.
2.המשתכנים חתמו חוזה ובו נאמר שהם יודעים ומכירים את אורחות חיי המקום ולא ידרשו לשנותם.
3.לא מדובר על הומלסים חסרי קורת גג ומאידך לא מדובר על העדר כל אפשרות השתכנות אחרת מקבילה בערכה
ואיכותה.
4.ערכה ואיכותה של הקהילה אליה הם רוצים להצטרף.פתוחות בפניהם קהילות איכותיות רבות.
ייתכן שהם יאמרו ששום דבר לא משתווה לאיכותה של הקהילה הקיבוצי.
הם אינם מבחינים שבעצם הסתפחותם הם בהכרח מורידים את ערכה ואיכותה של הקהילה החדשה שהם חבריה החדשים.
הם מצטרפים לדבר מה שהיה ומתניעים בו שינויים רבים נוספים שלא כולם יהיו מקובלים גם עליהם.

לא מוכרחים לקיים בית כנסת כדי לשמר מסורת,חגים ומינהגים.בית הכנסת היה טכניקה לשימור הביחד,מקום שאיפשר מעקב ופיקוח על מעשי היחיד ומידת דבקותו בדינים ובקהילה(מי בא להתפלל.מידת דבקותו ועוד כלים שהינם פרקטיקות שהחברה משתמשת בהם לצורך הבטחת קיומה והמשכיותה).
בקהילות קטנות ומרוחקות כשמסביב רק גויים וגויים היה חשוב בת הכנסת.יהודי שנדד לצרכי מסחר או צרכים אחרים תמיד נעזר ב"עוגן" הזה.
האם זה הכרחי ונכון גם כאן?
ואם כן מה תהיינה הפרקטיקות שתתפתחנה?
מי ומה יחדרו דרך בית הכנסת?העתקת קישור