בית ספר לקלקלה השיתופית או לכלכלה כהלכתה
הוספת תגובה לדף  קלקלת ההתייעלות - מה שקרוי 'התייעלות' הוא מסכה שמאחריה מסתתרת חלוקה רגרסיבית של העושר הלאומי והקיבוצי
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  בית ספר לקלקלה השיתופית או לכלכלה כהלכתה
תוכן ההודעה:  שמשון
אין בית ספר בעולם, שיכול להסביר את הכלכלה השיתופית, לא קיים, ההוכחה נמצאת אי שם בשנות השמונים שהקיבוצים הפכו ברובם לחדלי פירעון.
אין שיטה כלכלית בה ניתן לקיים מערכת קלקלית כמו קיבוץ שיתופי מסןרתי שבו ענף מסבסד ענף, שבו מחזיקים שירותים לקבוצה קטנה, שירותים שיכולים לשרת אלפים, מערכת שבה הכול חופשי שבה "עבוד כפי יכולתך, קבל לפי רצונך- ואם לא מספיק לך לוועדת חברים".
אז יום אחד נסגר השלטר, בעמיעד, מצובה, נחשון, אפיקים ועוד קרוב ל 200 קיבוצים.
עכשיו הם מתנהלים בכלכלה פשוטה של אחד ועוד אחד, ללא סיבסוד צולב וללא וועדות המדממות את הכספים של הקהילה ללא שליטה של ממש.
בית ספר לכלכלה שיתופית?
יותר מדי נסיונות, מעט מאוד הצלחות.
העתקת קישור