טוב עשית, חברה מעמיעד !
הוספת תגובה לדף  תנו לו להמשיך - הייתכן שההתנגדות ליואל מרשק נובעת מכך שפעילותו זרה לאמונתם של חסידי ההפרטה?
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  טוב עשית, חברה מעמיעד !
תוכן ההודעה:  טוב עשית, חברה עמיעד, שהעלמת את שמך.
בדרך כלל אופן הויכוח של חברך מאותו קיבוץ הוא ירידה לרמה האישית סביב כל דבר, סביב כל אדם.
ביזוי ולעג של פרטים אישיים במטרה לסתור טענות שמעלה אותו אדם, זה סגנון כתיבתו הידוע.
האיזכור החוזר והילדותי על תנאי עבודתו של יואל, הרכב הצמוד או מה שזה היה שם, ניתוקו מקיבוצו כ'פעיל' ואף מילת התנצלות אחר כך כאשר התברר שעד 2001 היה יואל פעיל בקיבוצו, ההטפלות למצבם האישי של סנדר בקיבוצו ועזרא כלפי קיבוצו הוא -
זה האיש.
כך שחסכת מעצמך הרבה עיסוק לא רלוונטי ב'מחמאות' אישיות.
על כל זה לא תשמעי מילת ביקורת משופט כל הארץ אבני.
העתקת קישור