ליואל לא עזרת במיוחד
הוספת תגובה לדף  תנו לו להמשיך - הייתכן שההתנגדות ליואל מרשק נובעת מכך שפעילותו זרה לאמונתם של חסידי ההפרטה?
שם הכותב:  ארנון אבני
נושא / כותרת  ליואל לא עזרת במיוחד
תוכן ההודעה:  אם אלה אנשי העקרונות שתומכים ביואל - הוא כבר לא צריך מתנגדים.
החברה ההיא שהתחזתה כחברת עמיעד שמכירה את עוזי, לא הסתפקה בעילום שמה כדי לחלוק על עדותו של עוזי בעניין עמיעד, אלא התחזתה כקרובה ובקיאה שתוכל לומר לנו שהוא מהלך וחמאה על ראשו (כלומר מוטב שישתוק שמא יחשף משהו מביך).
זה לא מתאים לטון ולצבע שיואל מציג במאבקו.
יואל רוצה להיבחר בשם האמינות והנכונות לעמוד למבחן גלוי. כאשר נבחר בוגי לתפקיד הרמטכ"ל שלח לו יואל מכתב תמיכה שבו היה כתוב בין השאר (בציטוט חופשי) שאין ביננו מקום לפחדנים (אני מקווה שאני זוכר היטב) נדמה לי שאת עומדת בפני הדחה מהיחידה של יואל.
העתקת קישור