הצעת יעול
הוספת תגובה לדף  תנו לו להמשיך - הייתכן שההתנגדות ליואל מרשק נובעת מכך שפעילותו זרה לאמונתם של חסידי ההפרטה?
שם הכותב:  שלומקה
נושא / כותרת  הצעת יעול
תוכן ההודעה:  מציע מינוי עוזי ואבני לדוברות המטה השיתופי.
בזמן האחרון השניים מדבררים את המט"ש בהתנדבות ונאמנות.

הדבר יחסוך שכר על הדובר הבלתי נראה ונשמע של המט"ש
העתקת קישור