קיבוץ ישן מן היסוד נחריבה..
הוספת תגובה לדף  לקחי משבר - מה הם היסודות, המובנים ב'שיטה', שהביאו למשברים החוזרים ונשנים?
שם הכותב:  מהדף הירוק 14/5/09
נושא / כותרת  קיבוץ ישן מן היסוד נחריבה..
תוכן ההודעה:  אדריכלות הקיבוץ: חדר האוכל כמשל - קיבוץ ישן מן היסוד נחריבה

יובל יסקי
הפירוור של הקיבוץ ותהליכי ההפרטה, שחלו במקביל, הפכו את מרכזי הקיבוצים לצל מן העבר. בקיבוצים המופרטים הענפים הראשונים שנסגרים הם ענפי השירות.
גורלו של חדר האוכל הוא כרוניקה של מוות ידוע מראש, ברגע שההחלטה על הפרטה יוצאת לדרך, ובדרך כלל,
שאר השירותים במרכז סובלים גם הם מירידה חדה בשימוש,המובילה לסגירתם הסופית.
בקיבוצים שבהם נסגר חדר האוכל, ואחריו חלק ניכר מהשירותים לחבר, ניתן להבחין מהר מאוד בפגיעה בלכידות החברתית ובאובדן כוח החיות.
אימוץ הדגם הפרוורי והפרטת מרחב המחנה רק מחזקים את המגמה.
ברוב מוחץ של המקרים תושבי ההרחבות הקהילתיות לא תורמים הרבה להישרדות של שירותי הקיבוץ.
החדרת הכבישים לתוך המחנה מייתרת את המרכז, על חלליו הציבוריים הנרחבים, והוא ננטש ונזנח תפקודית וסמלית
העתקת קישור