ליורם - אין ענין באלטרנטיבה אמיתית !
הוספת תגובה לדף  לקחי משבר - מה הם היסודות, המובנים ב'שיטה', שהביאו למשברים החוזרים ונשנים?
שם הכותב:  אפרים מהמזרח
נושא / כותרת  ליורם - אין ענין באלטרנטיבה אמיתית !
תוכן ההודעה:  אינני יודע אם אתה מאלה שטועים או מאלה שמטעים.
הטועים, טועים לחשוב כאילו הקבוצה המוליכה את השינוי בקיבוץ מטרתה להגיע לקיבוץ טוב יותר ולכן היא מחפשת אלטרנטיבות למצב הקיים, לא בהכרח דיפרנציאליות.
המטעים, הם אלה העורגים לשינוי הדיפרנציאלי מתוך הנחה שהוא ייטיב עימם, ולא יניחו לקיבוץ עד שיהיה שינוי כזה בדיוק, אך בין לבין ועד שזה יגיע הם מספרים לציבור כאילו היו מוכנים לכל שינוי אך השתכנעו שהדיפרנציאלי הוא הטוב ביותר מבחינת טובת הקיבוץ.
לעצם הענין, אין שום טעם להציע שינוי שיתופי, או אפילו את המודל המשולב (שמטרתו היתה להגיע לדיפר' בעקיפין) מפני שאותה קבוצה הרוצה בדיפרנציאלי לא תסכים, בסופו של דבר, לכל שינוי מסוג אחר, אפילו אם היא עושה קולות שכאילו היא מסכימה לו.
בדרך כלל מדובר בקבוצת החברים החזקה בשילוב עם כוחות חיצוניים, להציע לה כל שינוי אחר שאינו דיפרנציאלי הוא משחק מכור מראש, חבל על המאמץ.
העתקת קישור