עמי, מישהו לא מבין פה דבר חשוב
הוספת תגובה לדף  באגים אידיאולוגיים - רבים מסתפקים כיום בשירותם הצבאי הארוך, את חייהם האזרחיים הם אינם מעוניינים לעשות בשירותן של אידיאולוגיות
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  עמי, מישהו לא מבין פה דבר חשוב
תוכן ההודעה:  את התפקיד של ליסנקו גם ברמת דוד וגם ביתר הקיבוצים הסביר נכונה אורי יזהר, אבל מבלי להוציא את כל המסקנות המתבקשות מכך.
ליסנקו הבטיח לסטאלין, כי התורשה עוברת גם ב"דרך עוקפת גנים". המסקנה, אם נצליח בכל דרך ותזכרו, בכל דרך, לשנות את הרגלי החיים של אנשים - אצלנו קראו לזה בעקבות מרקס, "ההוויה יוצרת את התודעה" - אזי ההרגלים החדשים כבר יעברו בתורשה העוקפת המובטחת וכך נקבל את האדם הרצוי עלינו! התנועה הקיבוצית, בחסות האידיאולוגיה שלה, החליטה לקנות את תורת הכזב של ליסנקו ולוותר על המדען הגאוני מנדל והכל למען הסיכוי לייצר את "האדם החדש" הנכסף!!! "אתה מבין את זה מר נחמיאס"?! לזה אני קורא כישלון הכרחי ידוע מראש "ואידך זיל גמור" (והיתר צא ולמד בעצמך).
העתקת קישור