ושוב לאורי יזהר ולכל המעוניין
הוספת תגובה לדף  באגים אידיאולוגיים - רבים מסתפקים כיום בשירותם הצבאי הארוך, את חייהם האזרחיים הם אינם מעוניינים לעשות בשירותן של אידיאולוגיות
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  ושוב לאורי יזהר ולכל המעוניין
תוכן ההודעה:  להבנתי אתה שוגה בניסוח הבהרת הערכים, הנורמות והסמכות, אבל זוהי שגיאה אופיינית לפרשנות לצרכים אידיאולוגיים שפשטה בזמנו גם בתנועות הקיבוציות. הפרשנות הזו שימשה, בין היתר, כדי להצניע את המגמות הפוליטיות שלטוניות מפני חבריהן. הרבה פעמים אתם מכנים כשוויון הפיכת חברה אנושית ללול תרנגולות, בעוד שוויון זו הזכות השמורה לכל אדם להשאר הוא עצמו ולפתח זאת בחופשיות, כל עוד הוא אינו פוגע באחרים. אבל קצר המצע מהשתרע.
אני מסביר את הבריחה מהמחנה הקרוי סוציאליסטי כגילוי בריא של הרצון להשתחרר מ"חיבוקי דוב" אידיאולוגיים למטרות שאינן בהירות לאנשים כל צרכן. אין זו לחלוטין שחיקה של ערכים כפי שאתה מכנה זאת. מי שהאמין באמת, ביושר, באנושיות, בעשיית טוב, לא מחליפם כתוצאה מבגידתן של אידיאולוגיות או לאחר שהתגלה פרצופן האמיתי ובתוך כך גם האינטרסים הסמויים שהן הפעילו על אנשיהן הנאמנים ביותר. חופש היוזמה, חרות המחשבה, רצון חופשי ואחריות אישית אינן "קפיטליזם חזירי". אתם תולים באנשים ישרים ותמימי דרך גינויי שווא, רק כיוון שהם מבקשים לגווט את דרכם על-פי ערכים חיוביים אך ללא כפיפות מוגזמת לסמכויות חיצוניות. בכך אתם גורמים נזק לעצמכם. גם בארגון הקרוי "שיתופי" קיימות תקלות אנושיות ואף מוסריות ונמצאים אנשים החשים את עצמם פגועים בהקשרים רבים. אין לאף אחד זכות בלעדית על הקיבוץ וכן לפסול ערכים טובים של אחרים. זכרו את האמרה "הפוסל במומו פוסל" או, "טול קורה מבין עיניך כאשר אתה הולך להוציא שבבים מעיני חברך". יפרחו 1000 פרחים ונעמול יחדיו על-מנת לשמר את צביונם האנושי.
העתקת קישור