לארנון אבני, הכל ברברני..
הוספת תגובה לדף  באגים אידיאולוגיים - רבים מסתפקים כיום בשירותם הצבאי הארוך, את חייהם האזרחיים הם אינם מעוניינים לעשות בשירותן של אידיאולוגיות
שם הכותב:  מוטקה
נושא / כותרת  לארנון אבני, הכל ברברני..
תוכן ההודעה:  אי אפשר שלא להעריך את תופעת האבני והאבניזם בכלל, יכולתם שלו ושל חבר מרעיו להמשיך ולטעון כאילו השיטה הקיפטליסטית שהם רוצים שכל הקיבוצים יאמצו בנימוק שזה כלכלית טוב יותר, או מביא פתרונות נכונים, ראויה להערכה.
טענה זו עומדת בניגוד לכל העובדות, מכמה מאות בנקים שהתמוטטו בארה"ב בתקופה האחרונה והמשבר הכלכלי בכלל ועד מה שקורה אצל מקדשי דיפרנציאל ככפר רופין, גשר וכפר עזה שהדיפרנציאליות לא הצילה אותם ממשבר כלכלי קשה.
הוא צודק.
הלקח ההיסטורי מראה שאם חוזרים על השקר מספיק פעמים הוא נקלט ונחשב בציבור כאמת.
העתקת קישור