ליומיק - זה נכון
הוספת תגובה לדף  באגים אידיאולוגיים - רבים מסתפקים כיום בשירותם הצבאי הארוך, את חייהם האזרחיים הם אינם מעוניינים לעשות בשירותן של אידיאולוגיות
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  ליומיק - זה נכון
תוכן ההודעה:  ליומיק. אני מסכים אתך. השאלות והתהיות רבות לגבי התנהגות מנהיגים ותנועות בעניינים שונים. אני ביקשתי להציג את הבעיתיות של אידיאולוגיות והרצון לשמרן בכל מחיר, גם לאחר שאבדה להן משמעותן העיקרית. מנהיגים פעלו תמיד בדרכים שונות על מנת לקיים תנועות וארגונים פוליטיים. חלקם באמונה ובהתנהגות דמוקראטית כנה והוגנת, בעוד אחרים ניהלו "בשר תותחים" למען אינטרס שלטוני על כל מנעמיו ותהפוכויו. יתכן בהחלט שמנהיגים יוליכו את צאן מרעיתם בכחש תוך הסתרת האמת המסכנת אותם והידועה להם וישתמשו במתודת "השקרים המועילים". כל מנהיגות עלולה להכשל בכך ואף לגרום נזק בלתי הפיך לעמה. מי שאינו מבחין במרכיבים מהסוג הזה גם בדרכן של התנועות הקיבוציות, מחמיץ ומחטיא לא במעט.
העתקת קישור