לאורי יזהר
הוספת תגובה לדף  באגים אידיאולוגיים - רבים מסתפקים כיום בשירותם הצבאי הארוך, את חייהם האזרחיים הם אינם מעוניינים לעשות בשירותן של אידיאולוגיות
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  לאורי יזהר
תוכן ההודעה:  לצערי ראיתי את התוספת שלך רק היום ואני מקווה שהתייחסותי עדיין רלבנטית (אני מפרסם מאמר דומה גם ב"ידיעות הקיבוץ"). בניגוד למה שרבים חושבים, אידיאולוגיה אמורה להיות מערכת דינאמית של ערכים. הרי האנשים נוטים לראות בערכיהם הנבחרים גורמים קבועים במידה רבה וכתוצאה מכך, גם את הערכים המקובלים בחברתם המאורגנת בה הם משתתפים מתוך בחירה והסכמה. אדם לא מחליף את ערכיו חדשות לבקרים. לעומת זאת האידיאולוגיה מבטאת סידור משתנה של הערכים המקובלים לצרכים זמניים פחות או יותר. לדוגמא, אם למשל מגיעים בחברה מסויימת להכרה, כי נתינת החברים איננה שווה, יש מקום להחליט להעלות את הערך - תרומת החבר לחברתו - למקום גבוה בסולם. האידיאולוגיה עכשיו מצטיינת בדגש חזק יותר על הנתון הזה. לאחר זמן, יתכן שיחשבו, כי ערך העבודה העצמית כמעט נעלם ויש לשים עליו דגש רב יותר. בפעמים אחרות, יתכן וירצו לחזק במיוחד את ערך הערבות ההדדית וכן הלאה. כל שינוי בדגשים מביא לשינוי מסוים גם באידיאולוגיה לאותו זמן. ושוב, אדם אינו נוטה להחליף את ערכיו אבל בהחלט עשוי להגמיש את הסדר שלהם באידיאולוגיה הבנויה עליהם. אולם אליה וקוץ בה. אצל בני האדם קיימת תכונה אנושית הגורמת לכך, שגם לאחר שינוי הנתונים שיצרו אידיאולוגיות מסוימות, נוטים לשמר אותן תוך התאבנות, קפיאה על שמרים, שמרנות וכד' וגם כיוון, שהאנשים נוטים להתייחס לאידיאולוגיות כאל דת. מה לעשות, אלה מתכונות אנוש. ובמיוחד נכון הדבר ביחס למנהיגים שהובילו אידיאולוגיה מסויימת. הרי יש בכך משום "סכנה" לסיום תפקידם רחמנא ליצלן. על כן אורי, מה היא המשמעות המדוייקת של צרוף המילים, "האידיאולוגיה הקיבוצית"?! האם קיים בכלל מובן אחד קשוח ומוגדר לכך? ומה היא בדיוק האופציה האחרת שנשארה, "קפיטליזם חזירי" ותו לא?! האם אבדה לנו כליל היכולת לנווט את דרכנו על פי שיקולים רלוונטיים משותפים?! ואם זהו המצב לאשורו, האם נשארה לנו תקווה?!
העתקת קישור