ל- איך לקרוא לך ? שוב על גרוסמן
הוספת תגובה לדף  שינוי זה פערים - הפערים הכלכליים בין החברים בקיבוצים אינם תוצר-לוואי של השינוי. הם הרציונאל שלו
שם הכותב:  אפרים
מקום מגורים:  אין גבול לעיוות
נושא / כותרת  ל- איך לקרוא לך ? שוב על גרוסמן
תוכן ההודעה:  אתה קורא במאמר מה שלא כתוב בו. בשום אופן אין בו קריאה לעבור למתחדש בגלל יתרונותיו הכלכליים כביכול.
חזקה על גרוסמן שהוא יודע שזו תעמולה דיפרנציאליסטית שאין בה כל ממש.
מי שצריך הוכחה יראה נא את תוצאת החיים בשיטה הדיפרנציאליסטית ; דוח העוני האחרון - כל ישראלי חמישי עני, הקפיטליזם האמריקני ניצל רק בזכות הזרמה מסיבית של מאות מיליוני דולרים לבנקים שם.
גרוסמן מדבר בשבח הבחירה הנכונה, כזו המתאימה לכל קיבוץ ולשלב בו הוא נמצא.
הוא משבח את השינוי במקרה של קיבוץ שמהות חייו הקיבוציים כבר ניטלה ממנו, ולא על רקע כלכלי דווקא.
העתקת קישור