אלישע אתה מדבר בשפה אחרת
הוספת תגובה לדף  נוע תנוע - רשימה שניה
שם הכותב:  יעקובי
נושא / כותרת  אלישע אתה מדבר בשפה אחרת
תוכן ההודעה:  בחייך אלישע, אתה מדבר שפה אחרת... היום מדברים על "התפרנסות", "עצמאות כלכלית", "חבר במעמד מיוחד" וכיוצא באלה סיסמאות...
אין לך דיבור עם אלה שלמחרת ה"שינוי" נותנים לותיקים ולתלויים כמה פירורים של "ערבות הדדית", עם אלה שה"שינוי" הוסיף לתקציבם במכה כמה אלפי שקל ע"ח האחרים, התלויים והותיקים. אין לך שפה משותפת ובטח לא ערכים משותפים עם ה"הנהגות" האלה שאינן מפרסמות את השכר שלהן, לאותם חברים שמנהלים אותם...
דבר שפת הכסף, של ה"אני ואפסי עוד"... תצפה את כל זה בהבטחות על "ערבות הדדית" - בעתיד..., ב"קהילה צומחת", ב"לא קיבוץ של פעם" ואז, אולי אז יקראו אותך... אולי.
העתקת קישור