איך מודדים את גודל האגו ?
הוספת תגובה לדף  חברות וכאילו חברות - מי שהחליטו להדיר את הממשיכים מנכסי הקיבוץ ומהאחריות לערבות ההדדית, החליטו למעשה להביא את קיבוצם לסוף דרכו
שם הכותב:  אפי
נושא / כותרת  איך מודדים את גודל האגו ?
תוכן ההודעה:  לא ניחנתי, לצערי, בראיית העולם הרחבה והעמוקה מני חקר בה ניחן אבני ולכן אינני יודע איך מודדים את גודלו של האגו.
אני מניח שגודל אגואנו שווה, פחות או יותר, אם יסלח לי אבני על שרבוב המילה הבזויה 'שיוויון' לדיוננו.
כמו כן אינני עוסק בקינות אלא בביקורת, כמו האחרים מכל הכיוונים.
אני חבר רגיל, אין לי משרד מורם במפעל המוצלח, להיפך , עבדתי שנים באולם הייצור של מפעלנו הקיבוצי, שלא היה מי יודע מה הצלחה.
העובדה שלא היה הצלחה לא מפריעה למקביליו של אבני כאן, שכבת הניהול המנהלת את המפעל, לדרוש עבור עצמם
ולהוציא ממנו הטבות וערך משכורות שאין לו כל קשר למצבו האמיתי של המפעל ולהצלחת הניהול שלהם בשטח.
אז למי יש אגו ענק?
העתקת קישור