כך לא מקיימים דיון
הוספת תגובה לדף  חברות וכאילו חברות - מי שהחליטו להדיר את הממשיכים מנכסי הקיבוץ ומהאחריות לערבות ההדדית, החליטו למעשה להביא את קיבוצם לסוף דרכו
שם הכותב:  אלישע שפירא
נושא / כותרת  כך לא מקיימים דיון
תוכן ההודעה:  שלמה ידידי.
אתה קורא לי לפקוח את עיני ואילו אתה דן איתי על פי התדמיות שיצרת לעצמך ובהתעלם מדברי הכתובים המונחים לפניך, במאמרי האחרון וברבים שקדמו לו. במאמר זה ציינתי את שינוי העמדות החייובי, לטעמי, במסרים שמעביר צוות הצמיחה הדמוגרפית של התנועה, שכידוע אינו שייך למטה השיתופי. להבנתי ולשיטתו של הצוות התנועתי, "אבירי השינוי", שאליהם אני מכוון את הביקורת, הזיקו דווקא לקיבוצים הדיפרנציאלים, בהמליצם על "שכונות קהילתיות", כתחליף לצמיחת הקיבוץ, ובהמליצם על "עצמאות כלכלית", כתחליף לחברות עם אחריות.
שלמה, אינני יודע מי מהקיבוצים ירצה לשמור לאורך זמן על ערכי השותפות והשוויון, אך מותר כבר להשתחרר מהאגדה על "חוסר הברירה הכלכלי" ועל "המפעל שממן את השותפות". יש כבר יותר מדי מקרים החורגים מהכלל הזה, לכל הכיוונים, מכדי להמשיך להחזיק בו כאילו מדובר בחוק טבע. כך גם לגבי חזרת הבנים והצטרפות הנקלטים מבחוץ.
בחלק משמעותי של הקיבוצים השיתופיים הצמיחה הדמוגרפית והצטרפות הצעירים רבה ומרשימה. גם על כך כתבתי באותו מאמר ואני בטוח שאתה יודע זאת הטב.
אני מציע לך לפקוח את עיניך ולראות את "אזור הספר" החדש של המציאות הקיבוצית. את הקיבוצים שהחלו לחצות גם את גבולות הקיבוץ הדיפרנציאלי ("המתחדש" בלשונך), כדי להיות "מושבי עובדים" ("כאילו") או פרברים סתם. חשוב להבין שאלו "החלוצים" של סוף הקיבוץ בכלל. בין שזה המשך צפוי של הקיבוץ הדיפרנציאלי, לבין שזו התפתחות שאינה הכרחית, נכון יהיה לעשות ככל יכולתנו כדי למנוע או למזער את הקף התופעה. ראוי לפעול במשותף, חברי הקיבוצים השיתופיים וחברי הקיבוצים הדיפרנציאליים, כדי להאבק על קיומם של מרכיבי שותפות וערבות הדדית משמעותיים בכל סוגי הקיבוצים. לשם כך אתה צריך לחדול מהשליחות שלקחת על עצמך "להציל את הקיבוצים השיתופיים מעצמם" ולחדול מלהלחם במי שרוצים לקיימם. כפי שאני משתדל להבחין בין הקיבוצים הדיפרנציאליים המקיימים שותפות וערבות הדדית ראויה להערכה, למרות שהיא פחותה מכפי שהייתי רוצה, לבין הקיבוצים שעלו על הדרך המובילה לויתור על כל מה שיש בו בדל שותפות ואחריות הדדית.
זה יהיה עניינו של הדיון שאמור להתקיים מחר במועצת התנועה. מעניין יהיה לראות מי יתייצב בחזית המאבק על אבטחת עתידם והמשכם של כל הקיבוצים.
אלישע
העתקת קישור