תנאים מוקדמים לקיומו של הקיבוץ לאורך זמן
הוספת תגובה לדף  חברות וכאילו חברות - מי שהחליטו להדיר את הממשיכים מנכסי הקיבוץ ומהאחריות לערבות ההדדית, החליטו למעשה להביא את קיבוצם לסוף דרכו
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  תנאים מוקדמים לקיומו של הקיבוץ לאורך זמן
תוכן ההודעה:  אפשר לי להסכים לתנאים שמונה אלישע לקיומו שלקיבוץ, ולאורך זמן.
אך ממנהיג הזרם השיתופי אני מצפה כי תנאי יסודי חשוב ביותר הוא הגדרה של חזון חדש ומותאם לימנו אלו ולאלו הבאים עלינו. וממנו יש לגזור את ערכי היסוד שלאורם הקיבוץ (אם הוא חפץ לניות כזה) צריך להתנהל.

את ערכי היסוד ואת החזון צריכים המנהיגים שבנו ובמיוחד התנועה הקיבגוצית לגבש ובמהרה לטובת כולנו.

וכן יש לחדש ולהכניס לחצרו של הקיבוץ את זכויות הפרט (לרבות הזכות לרכוש ופרטיות וחופש ביטוי).

וכמו כן שינוי התקנון והצבתו על בסיסי דמוקרטי אמיתי לטובת כולנו .
העתקת קישור