לחבר-מרכז לקח לחשוב 6 שעות
הוספת תגובה לדף  שיתופי-חדשני / חינוך לג'ונגל - הלינה המשותפת לא יכלה לחנך את הילדים לערכים של שותפות אמיתית ושוויון ולכן, היא לא יכלה לחנך אותם לקיבוץ
שם הכותב:  רש"י
נושא / כותרת  לחבר-מרכז לקח לחשוב 6 שעות
תוכן ההודעה:  6 שעות של חשיבה בשביל ולהביא לאורי יזהר את האימא של התשובות הדיקטיות!

א. על ההבדל הסוציולוי בין "שכר" ל"הון", לא לומדים בשנה א' כלכלה.

ב. גם לא בשנה ב' גם לא בשנה ג'.

הסבר לחבר מרכז, בהמשך במרכאות הם מושגים:

ג. "שליטה" לא נקנית רק ב"הון", היא נקנית גם בדרכם אחרות ", ולא כל "בעל הון" חותר ל"שליטה חברתית" או "פוליטית", אם כי רובם כן ל"השפעה על מקבלי ההחלטות הפוליטיות" למען שמירה והגדלת ההון.

ה. "בעלי השליטה" במופרטים מנלצים את "מעמדם" ואת "כוחם" על מנת לעשות "הון קטן" מה"שכר" שמנזילים (דרך סעיפים "הנהלה וכלליות") מהרכוש ("נכסים") ו"הרווח" המשותף, "שכר" שאיננו גלוי לשותפים האחרים ב"אגודה השיתופית".

בבקשה חבר מרכז:
חומר לשינון!
כי ממילא מחשבה ממילא לא תעזור לך כאן.העתקת קישור