אורי יזהר צודק!
הוספת תגובה לדף  שיתופי-חדשני / חינוך לג'ונגל - הלינה המשותפת לא יכלה לחנך את הילדים לערכים של שותפות אמיתית ושוויון ולכן, היא לא יכלה לחנך אותם לקיבוץ
שם הכותב:  אלי בובליל
דואר אלקטרוני  shapiro473@gmail.com
מקום מגורים:  רמת גן
נושא / כותרת  אורי יזהר צודק!
תוכן ההודעה:  אורי הייטנר כותב:
"אחת הסיבות למשבר הקבוץ ולמה שקרה לקבוץ בדור
האחרון, הוא תוצאה מאוחרת של הלינה המשותפת"
או במילים מכובסות:
הלינה המשפחתית היא שתביא את הילדים בהתבגרם לחיי קבוץ.

לא הלינה המשפחתית ולא הלינה המשותפת!!
לא בהם תלוי עתיד הקבוץ.
לא הטפה מתמשכת של ההורים לילדיהם לפני השינה-
לא זה שיחזיר זוהרו של הכוכב שכבה.

אורי יזהר צודק מאוד בהתייחסו למאמרו של אורי
הייטנר - "מאמר שטחי".
אני הייתי נותן כותרת אף חריפה יותר -
"מאמר הזוי"

אורי יזהר מנמק את הסיבות לכך שהמאמר הזוי ע"י הצגת
הסיבות האמיתיות לתהליך פירוק התנועה הקבוצית
ועקרון השיתוף.
מצאתי בכתובים מאמרים של אורי יזהר המחזקים את שכתב
בתגובתו כאן, ואני מאמץ אותם בחום ובכל.
כדי שהדברים יובהרו לכל, אני מביא ציטוטים מסדרת מאמריו של אורי יזהר הנקרא:
"האדם החברתי: אפשרות ראלית או אוטופיה?..
בחינת תפיסת הניכור של מארקס לאור נסיון הקבוץ"

אורי יזהר מציין מספר סיבות ונסיבות להקמת הקבוץ
(כפי שיוצגו בהמשך).
בהסתלקות סיבות אלו או החלשתן- הקבוץ יאבד ערכו,
ישנה תכליתו.
(ואין כל קשר לסוג הלינה - משפחתית או משותפת.)

הסיבות והנסיבות להקמת הקבוץ
--------------------------
א)הומוגניות
-----------
הומוגניות של קבוצת צעירים בעלי רקע תרבותי דומה שחוויותיהם המעצבות
היו משבר הקיום והזהות בגולת אירופה.
זה הדבר שהביאם להגשמה אישית בארץ ישראל.
צעירים אלו , בעלי רמה גבוהה של מחוייבות לאידיאלים ושותפות רגשית חזקה.

ב) מנהיגות
------------
מנהיגות של אישים בעלי חשיבה מעמיקה, כושר ביטוי
ואישיות חזקה שסיפקו אובייקט להזדהות.

ג)הגשמה אישית
--------------
חבר קבוץ היה מודע לשיוויונו המהותי עם זולתו.
בזכות וביכולת שלו ושל זולתו לממש את הפוטנציאל
שלהם להגשמה אוניברסלית.
(הם הקדרים שיהוו סמן ימני, ויבוא היום וכל החברה תתיישר על פיהם).

ד) חברה מגוייסת
----------------
החברה בארץ היתה חברה מגוייסת על רקע כיבוש
הארץ וגאולתה.
הדבר היווה כר פורה לצמיחת תנועה אשר בראש מעיניה התרומה והנתינה.
סולידריות זה המוטיב העליון.

----------------------------------------
אורי יזהר מציין כי:
"ניתן לסמן את הקמת המדינה וסיום מלחמת העצמאות
כקו פרשת המים של התפתחות החברה הישראלית - מחברה שיוויונית וסולידרית בעלת
אוריינטציה חלוצית מגשימה,
הפכה החברה הישראלית בשנות החמישים לחברה מפוצלת מעמדית,אתנית
ותרבותית- בעלת אוריינטציה תועלתנית.
רוב תפקידיה המסורתיים של התנועה הקיבוצית
הוצאו לפועל ע"י המדינה ומנגנונים ביורוקרטיים אחרים.
האידיאולוגיות ההגמוניות השתנו:-
מחלוציות וציונות סוציאליסטית
לממלכתיות וליברליזם אינדיבידואלי.
עליונות ההון והיוזמה הפרטית, ויותר
מאוחר אף לאומנות הנעזרת בסממנים דתיים.

עד כאן דברים המצוטטים (ברוח הדברים) ממאמרו של
אורי יזהר - אותו אני מאוד מוקיר.

אם כן , ידידנו אורי הייטנר -
טול קורה מבין עיניך.
לינה משפחתית או משותפת זה היה נושא חשוב,
אך אינו עומד לעומת המאורעות הכבירים המניעים
את הקיבוץ לשנות פניו.

-------------------------------
העתקת קישור