כי מחר ודאי יגיע יום חדש...
הוספת תגובה לדף  חברים ונעשקים - גם אם הצליחו תאגידים בקיבוצים דיפרנציאלים לשפר את רווחיותם, רוב החברים מנותקים מהצלחה זו. הם הרי הופרדו מהתאגידים שבבעלותם
שם הכותב:  משה שכביץ
דואר אלקטרוני  amirs84@k-mishmarot.co.il
מקום מגורים:  אומץ. קבוץ משמרות
נושא / כותרת  כי מחר ודאי יגיע יום חדש...
תוכן ההודעה:  את הנוסח הזה אני רוצה להפיץ בין כל חברי הקיבוצים המופרטים באשר הם.

בשם חברים שתרמו במשך שנים רבות להצלחות כמו גם לכישלונות של הקבוץ בתחומי הכלכלה, החברה, החינוך התרבות והשירותים השונים. וביניהם חברים שעבודתם ותרומתם בקיבוץ הופסקה, במקרים רבים בניגוד לדעתם ולעמדתם.
אנחנו מבקשים לכתוב ברשומות, כנספח לתקנון הקבוץ, את עיגון זכויות החברים לפנסיה תקציבית שתופעל במקרה של הפסקת עבודה, מעבר לרשת הביטחון המקבילה לביטוח הלאומי, וזאת בהתאם לשנות הוותק שלהם בקיבוץ.
וכל זאת בגלל המצב הארעי של שוק העבודה בארץ שגורם לחוסר יכולת למצוא בטוחות אחרות, לפנסיה ובעיקר למי שיצא בגיל מאוחר לשוק העבודה.

העתקת קישור