על חוזים, ארכת הסתגלות, וקרנות
הוספת תגובה לדף  מסיפורי סדום ועמורה - אופציית הפירוק עדיפה בהרבה על תחלואי השיטה הדיפרנציאלית
שם הכותב:  חתום לכל חייו
נושא / כותרת  על חוזים, ארכת הסתגלות, וקרנות
תוכן ההודעה:  1. עם כניסת ה'תקנות לסווג הקיבוץ מחדש' לתוקפן ב-18.1.2006 נפתחה האפשרות לכולם - הנהלות קיבוצים וחבריהם - לעשות שינויים ב'חוזים' שעליהם חתמו בזמנם, קרי: תקנון קיבוצם. בהסכמה, כמובן.

2. החל מכניסת ה'תקנות' החדשות לתוקפן ניתנה ארכה של 6 חודשים לקיבוצים להתאים או לנסח מחדש את תקנוניהן למה שהם וחבריהם רוצים לראות ולקיים באורחות חייהם. ישנם אבל 'תנאי-סף' מינימאליים, שמי שלא יעמוד בהם (בניסוח החוזה-תקנון החדש או בישומו!), רשאי 'רשם האגודות השיתופיות' בסופו של ההליך לשלול את הגדרתו כ'קיבוץ' - על המיגרעות ועל היתרונות שבכך. ההליך מורכב מכמה שלבים: א.פניית חבר/ים שסובר/ים שקיבוצו/ם אינו עומד ב'תנאי הסף' האלמנטאריים להגדרה 'קיבוץ' עפ"י ה'תקנות' אל ה'רשם'.
ב. מינוי בודק או חוקר (זה לא היינו הך) ע"י ה'רשם' לבדיקה/חקירה של נשוא פניית החבר.
ג. הגשת ממצאי הבודק/חוקר ל'רשם' והסקת המסקנות על ידיו.
ד. פנייה לקיבוץ לקבלת תגובה ו/או בדרישה 'לתקן את דרכיו' (עפ"י מה שנקבע ב'תקנות').
ה. בדיקה חוזרת - - -
אם הבדיקה החוזרת תעלה שהקיבוץ אכן עדיין אינו עומד ב'דרישות הסף' של ההגדרה 'קיבוץ', ללא הצדקה ו/או אישור ה'רשם', רשאי זה להודיע על הסרת ההגדרה/סווג 'קיבוץ' מעל אותם ישוב וקהילה. לחבר/ים פתוחה במקביל הדרך לתבוע את "קיבוצו/ם" בערכאות (בוררות או בית משפט).

3. לצערי 'עברתי על גופי' את הנסיון של הקמת קרן כספית ע"י הקיבוץ לטובת חבריהם לעת זיקנתם, אבל בשליטת גזבר הקיבוץ. הקיבוץ נקלע לאחר כמה שנים לקשיי נזילות, והגזבר משיקוליו המקצועיים החליט להשתמש בכספי הקרן לכיסוי חובות שוטפים. התוצאה: הקרן חוסלה, והקיבוץ נאלץ להחליט מחדש על הקמת קרן חדשה. כך אבדו כמה וכמה 'שנות ותק' של החברים בקרן הראשונה. מזלו של הקיבוץ שהיתה לו האפשרות הכספית (כאמור - לאחר זמן) להתחיל מחדש בצבירת כספי פנסיה. הפעם "התחכמו" ואת הקרן רשמו כ'קרנות ע"ש' אישיות, שעשו את החברים והחברות ל'עמיתים' בקרן... אלא שאליה וקוץ בה: כל חבר/ה נדרש/ה - כתנאי לכך שהקיבוץ יצבור על שמו/ה כספים באותה קרן פנסיה, לחתום על 'יפוי כוח בלתי חוזר' לטובת 'בא כוח הקיבוץ'... אז מה הועילו חכמים בתקנתם ? מעתה, חבר/ה שמגיעים לגיל פרישה ומתחילים לקבל את המחאות הבנק על שמם (!) עם ה'רנטה', חייבים (חייבים!) לחתום מן העבר השני של ההמחאה, ולהעבירה כמות שהיא לגזברות קיבוצם. הרי הם חתמו בזמנו על 'יפוי כוח בלתי חוזר' !
העתקת קישור