רונן צודק להכעיס!!!
הוספת תגובה לדף  חברים ונעשקים - גם אם הצליחו תאגידים בקיבוצים דיפרנציאלים לשפר את רווחיותם, רוב החברים מנותקים מהצלחה זו. הם הרי הופרדו מהתאגידים שבבעלותם
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  רונן צודק להכעיס!!!
תוכן ההודעה:  הקפיטליזם השלומיאלי של הקיבוץ הוא דורסני והרסני יותר מהקפיטליזם הנבזי והחזירי של ביבי. אין לחבר קיבוץ מופרט כל אינטרס לעבוד יותר ויותר קשה למען קיבוצו, אלא - פרדוכס ההפרטה הקיבוצית - בדיוק ההיפך... העושק והעוול המשוועים והמחפירים הם בלתי צודקים עד אימה. גם מהערבות ההדדית עשו קרדום לחפור בו את הגומחה החמימה של הפנסיונרים, אבל הותירו את הצעירים מהם עבדים נרצעים העובדים בשירות הגימלאים, אשר תמיכתם במודל השערורייתי הובטחה לאחר שהבטיחו - ומקיימם! - להם ים של הטבות ותקציב נדיב, על חשבון הצעירים. הצעירים אינם ערבים לוותיקים - כופים עליהם לממן אותם. זה חד-סטרי. מי שמכנה זאת ערבות הדדית יודע שהוא משקר- לעצמו ולזולתו. תמשיך לייסר את הקיבוץ בשוטים ובעקרבים, רונן.
העתקת קישור