OK רונן, אז מה אתה מיעץ לעשות ?
הוספת תגובה לדף  חברים ונעשקים - גם אם הצליחו תאגידים בקיבוצים דיפרנציאלים לשפר את רווחיותם, רוב החברים מנותקים מהצלחה זו. הם הרי הופרדו מהתאגידים שבבעלותם
שם הכותב:  סולומון
נושא / כותרת  OK רונן, אז מה אתה מיעץ לעשות ?
תוכן ההודעה:  עכשיו שהמשק הופרד מהקהילה, שהחברים לא ממש שולטים בעסקים, כשתקנות הסיווג לא ממש מגינות עלינו, מה יכול חבר בקיבוץ דיפרנציאלי לעשות?
מה יכול לעשות חבר בקיבוץ שיתופי טרום השינו?
איך מגינים על החברים?
העתקת קישור