לחבר מרכז-יפה ענית לעב'צ ולאימרי.צודק.לדעתי,כמובן.
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / המדרון החלקלק - יותר משמאכזבת נטישת הדרך הקיבוצית, מאכזבת העובדה שלא קמה תחתיה דרך חדשה
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  לחבר מרכז-יפה ענית לעב'צ ולאימרי.צודק.לדעתי,כמובן.
העתקת קישור