אורי - מאמר מעולה נכון ואמיתי
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / המדרון החלקלק - יותר משמאכזבת נטישת הדרך הקיבוצית, מאכזבת העובדה שלא קמה תחתיה דרך חדשה
שם הכותב:  קיבוצניק
מקום מגורים:  קיבוץ-קיבוץ
נושא / כותרת  אורי - מאמר מעולה נכון ואמיתי
תוכן ההודעה:  כל הכבוד הייטנר!
הלבנת מילים לא תעזור: פערים אדירים בין חברים, אבדן הסולידריות, ניכור, בושת הפנסיה, חיסול ה"רשת" עם הקטנת המסים (שעוד מעט יהיו ישירים ואישיים ולא מיצוע כמו בשיתופי)

התחדשים לא המציאו כלום ולא מחדשים כלום!
העתקת קישור