לצערי נאלץ להסכים עם הייטנר
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / המדרון החלקלק - יותר משמאכזבת נטישת הדרך הקיבוצית, מאכזבת העובדה שלא קמה תחתיה דרך חדשה
שם הכותב:  מפה ושם
נושא / כותרת  לצערי נאלץ להסכים עם הייטנר
העתקת קישור