אלישע שפירא מנהיג הזרם השיתופי
הוספת תגובה לדף  שלום בית מזויף - המטה השיתופי מנסה לשמור על שלום בית תנועתי עם 'הקיבוץ המתחדש', במחיר ויתור על ערכיו
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  אלישע שפירא מנהיג הזרם השיתופי
תוכן ההודעה:  אלישע שפירא הוא מנהיג הזרם השיתופי. והוא בחר שלא ללכת בדרכים של פילוג ומלחמות פנימיות שיביאו רק להרס ולהשקעת משאבים שאינם בנמצא.וטוב שכך.
זמי יכול לחלום על : סגירת התנועה, ואו על הולכת מהפכה בה על ידי עצומה ציבורית לקריאה ליואל להוליך את התנועה.
גם אם אני מסכים כי יואל הוא האיש הראוי . במציאות התנועתית אין לכך סיכוי . כי רוב הקיבוצים והנהגותיהם לא יצביעו בעבור יואל ויבחרו מועמד של פשרה במקרה הטוב או מועמד הדוגל בהפרטה ובהפרדות מהשיטה "ה קיבוצית שפשטה את הרגל לטענותיהם.

על אלישע ומהנהיגי הזרם השיתופי (א רון) להבין כי מבחנם הגדול הוא במלחמה על המשך קיומם של ערכים , וחזון קיבוצי גם בשיתופיים וגם ב"מתחדשים".

הוויכוח על הפרטת הקרקעות במדינה הוא דוגמה טובה להתנהלות ערכית ראויה של המטה השיתופי . אך להשאר צודקים זו לא המטרה המטרה היום היא (לאחר שהחוק חוקק) לבסס עקרונות יישום של החוק ובקרה נאותה שישומו יהה נאות וישמש המשך להגשמת מטרות עריכות ולאומיות.

כוונתי להקמת מנהלת קרקעות אשר יהיו לה תפקידים לאומיים לצד תפקידי העברת הבעלות על הדירות והקרקע לידים פרטיות.

ומכאן להשלכות ההפרטה על הנעשה בתוך הקיבוצים הדרך דומה !!!

יש לקבוע את גבולות ההפרטה הראויים לקיבוץ פנימה . הפרטה הבאה לשרת ענין למעטים והבאה לשרת פתיחת פערים צריכה להיות מוגבלת.

אין הקיבוץ צריך להפריט את מערכת הבריאות שבו על כל מרכיביה. שכן זו מערכת סוציאלית חברתית שהושגה לאחר שנים על ידי חברי הקיבוץ כולם ולכן צריך לשמור עליה מכל משמר.
מערכת הפנסיה לחבר היא מערכת דומה . וראה דעתו של הרשם על מספר קיבוצים ש"יכולים" אבל לא רוצים לתת לחבריהם פנסיה ראויה יותר.
חשוב גם לבדוק מה קורה עם המלצות הרשם ?? והאם הם מיושמות בשטח בקיבוצים . מכאן נובעת עמדתי כי יש לשים סכר לתהליך ההפרטות ולשכנע את הנהלות הקיבוצים כי הפרטה של כל מה שזז איננה ראוייה ואיננה טובה ואיננה מוסרית.

וכך גם לערכי חיים וערכי הליבה שהקיבוצים מתקימים לאורם עשרות בשנים.
זהו המאבק האמיתי והיאות לתנועה הקיבוצית אם חפצה היא חיים לאורך זמן ואו כי נדונה להטמע בסביבה ולההפך ליישוב קהילתי כפרי .וכאן לא נשמע קולם של השיתופיים והערכיים והשפעתם בתנועה הולכת ופוחתת לצערי. השיתופי צריך להוביל , לשינויים נאותים
בשיתופיים כי השינוי הוא צורך בחיים ובהשרדות אך שינוי ראוי והולם לטובת החבר ולזכויות הפרט שאינן לו במולאן.
העתקת קישור