לעג ובוז. מזל שיש רשם ..
הוספת תגובה לדף  שלום בית מזויף - המטה השיתופי מנסה לשמור על שלום בית תנועתי עם 'הקיבוץ המתחדש', במחיר ויתור על ערכיו
שם הכותב:  לאבני ולמרכזי
נושא / כותרת  לעג ובוז. מזל שיש רשם ..
תוכן ההודעה:  תשובתו של אבני טיפוסית - לעג ובוז שהוא שופך על מי שדעתו שונה, עיסוק אופייני בגוף הכותב ולא בגוף הדעה.
למרכזי כדאי לקרוא את המאמר, כל כך נפלא הוא המתחדש עד כי הרשם היה צריך להתערב ולהציל גימלאים מפני הנהלות קיבוציהם --
ב- 11 מתוך 12 קיבוצים שטענו כי אינם יכולים
לעמוד במלוא התשלום לגימלאיהם (כמה אלפי שקלים אחרי עשרות שנות חיים בקיבוץ),מצא הרשם כי אין לטענה זו צידוק ושלח אותם לשלם כמו שצריך .
זה הקיבוץ החדש 'הערכי וההוגן' של המרכזי ורוזנטל..
העתקת קישור