עדי והקורות..
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / המדרון החלקלק - יותר משמאכזבת נטישת הדרך הקיבוצית, מאכזבת העובדה שלא קמה תחתיה דרך חדשה
שם הכותב:  מוטקה
נושא / כותרת  עדי והקורות..
תוכן ההודעה:  שוב קורא רוזנטל, מעין גלגול של חבר מרכזי הטוען גם הוא ליופיו והדרו של השינוי, ליטול קורות..
הנה ציטוט קורתו של אדריכל יסקי מהדף הירוק, מה קורה למרכזי הקיבוצים אחרי ההפרטה:

אדריכלות הקיבוץ: חדר האוכל כמשל - קיבוץ ישן מן היסוד נחריבה
יובל יסקי

הפירוור של הקיבוץ ותהליכי ההפרטה, שחלו במקביל, הפכו את מרכזי הקיבוצים לצל מן העבר. בקיבוצים המופרטים הענפים הראשונים שנסגרים הם ענפי השירות.
גורלו של חדר האוכל הוא כרוניקה של מוות ידוע מראש, ברגע שההחלטה על הפרטה יוצאת לדרך, ובדרך כלל,
שאר השירותים במרכז סובלים גם הם מירידה חדה בשימוש,המובילה לסגירתם הסופית.
בקיבוצים שבהם נסגר חדר האוכל, ואחריו חלק ניכר מהשירותים לחבר, ניתן להבחין מהר מאוד בפגיעה בלכידות החברתית ובאובדן כוח החיות !
העתקת קישור