טול קורה מבין עיניך
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / המדרון החלקלק - יותר משמאכזבת נטישת הדרך הקיבוצית, מאכזבת העובדה שלא קמה תחתיה דרך חדשה
שם הכותב:  עדי רוזנטל
מקום מגורים:  שפיים
נושא / כותרת  טול קורה מבין עיניך
תוכן ההודעה:  רמת השיפוטיות המופגנת בכתיבתו של אורי הייטנר, שוברת מפעם לפעם שיאים חדשים. אני מפנה את אורי הייטנר לקיבוצים כמו איל או מגל למשל, נחשונים או יקום, היכן קיימת רמת שיתופיות גבוהה יותר ואמתית יותר: אצלם או באורטל, אצלם או בקיבוצים שיתופיים אחרים?
אני מבקש לחלוק על ה"אימים" של אורי הייטנר ולאמר בפסקנות כי אכן בחלק משמעותי מהקיבוצים המתחדשים לא נטשו את הרעיון השיתופי, רשת הביטחון נהגתה הרבה לפני שרשם האגודות השיתופיות תיקן אותה בתקנות. כן אורי, מדובר בצורת התיישבות חדשה וחדשנית המהווה מוקד עליה לרגל וסמל לשילוב של ערכים והתחדשות.
שוב ושוב אתה וחבריך המתהדרים באפוטרופסות על ההגדרה מה שיתופי ומה לא שיתופי, מניחים רטיות על עינכם ומסרבים לראות את הטוב, היפה, היצירתי, ההוגן, הערכי ההולך ונוצר בקיבוצים המתחדשים.
אם רק תסיר לרגע קט אותן רטיות מעיניך, תוכל להיווכח כי הולכת ונוצרת דרך חדשה.
אין אכזבה אורי, אין אכזבה! יש צמיחה, יש התחדשות ויש יצירה של דמות אחרת, אמיתית יותר והוגנת יותר של הקיבוץ. כל מי שעיניו בראשו רואה גם רואה כי לא באכזבה מדובר אלא העובדה שלא בסלילת דרך חדשה.
זכות האבות שיש לאורי הייטנר על מונחים כמו שיתוף, רשת ביטחון וכיוצא באלה, מאפשרת לו לשפוט ברותחים את כל מי שהחליט שלא ללכת כצאן מובל, ולגלות מעט פתיחות ויכולת הסתגלות. אילו היו אורי הייטנר וחבריו טורחים לפקוח את עיניהם וליבם וללמוד באמת ובתמים כיצד מתנהלים הקיבוצים המתחדשים, הייתם חוסכים מאיתנו את דברי ההבל שלכם העוסקים השקם והערב בחברה הקפיטליזם החזירי ועוד ביטויים הזויים מאין אלו.
לשיא יאושו כי רב מגיע אורי הייטנר בהעיזו להשמיע דברי נבואה על אורך חייו של הקיבוץ עם השינוי באורחות חייו. קו מז'ינו אמרנו? אמרנו!!
עוד הערה - קראתי את תגובתו של ע.ב.צ. (כן אורי, יש גם עשבים שוטים בתוכנו)- כל פעם שאני שומע או קורא התיחסות מאין זאת, אינני יכול להימנע מלהתפעל מהקלות הבלתי נסבלת של היריקה לתוך הבאר ממנה אנחנו שותים. מי שגורס שהכיוון של הקיבוצים המתחדשים הוא ישוב קהילתי, מוותר בהבל פיו על כל המאבק בדבר זכותנו על הקרקע למשל וקורא למדינה במוקדם או במאוחר לעשות רפורמה אגררית שפירושה המעשי הוא חלוקה מחדש של אדמות הלאום. אלפי משפחות של חברי קיבוץ דהיום ימצאו עצמם בקוביות המגורים של ישובי הפיתוח למיניהם. לשם אתה הולך ע.ב.צ. או שולח את חבריך בעמיעד?
העתקת קישור