היטנר אורי מנסה להבין ולהשלים עם השינוי ל"קיבוץ מ
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / המדרון החלקלק - יותר משמאכזבת נטישת הדרך הקיבוצית, מאכזבת העובדה שלא קמה תחתיה דרך חדשה
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  היטנר אורי מנסה להבין ולהשלים עם השינוי ל"קיבוץ מ
תוכן ההודעה:  אורי היטנר מנסה להפנים, ואולי להשלים עם מגמת השינוי בתנועה הקיבוצית. בהכרה שזו כבר בשער ואו בחצר קיבוצו הוא.

אז קודם כל חשוב מאוד מאוד לנתח כראוי איך "מכרו" לחברים את השינוי : "קיבוץ מתחדש" (לפי הרשויות והרשם ומשרד המסחר והתעשיה). אשר הוציא את תקנות ה"סווג" ה"מאפשרות" לקיבוצים לשנות את צביונם.
"שיוך הדירה" עוד מנטרה שמתנה בסופה גם אם התהליך יקח עשר ואו עשרים שנה ויעלה כמה שיעלה . שיקול שלא נבדק ולא נלקח בחשבון על ידי החברים.ולא נערכה בדיקת התכנות למימושו במירב הקיבוצים.
רישום הדירה בטאבו הבטחה הממאנת להתממש במירב הקיבוצים. ורק יחידי סגולה בפריפריה הצפונית הגיעו לנחלה ולחלקה על שם החבר אך בהסכמה עם המנהל - חוזה חכירה לשנים רבות.

כמו כן לא הובאה בפני הברים חלופה נוספת אלה הודגשה והומלצה רק דרך אחת שרוב הקיבוצים הלכו בה.
והכוון ברור לכל מי שעיניו בראשו - יישוב קהילתי כזה או אחר.

על מנהיגי התנועה והקיבוצים השיתופיים לתת תשובות למגמת ההפרטה הגורפת כל ערך ומשליכה אותו לפח ההיסטוריה.

על כל מי שמסוגל ונראה לי כי אורי היטנר הוא אחד כזה להטות שכם ולהכתיב לתנועה להכנס למהלכים אסטרטגים של בנית חזון וערכים שבראשם דמוקרטיה וזכויות הפרט כולן !!!
(ראה המהלך של "פנסיה בראש ").
"ללא חזון יפרע עם" כבר נאמר במקורותינו".

ללא הנהגה ראוייה ומנהלים בעלי ערכים אין לתנועה הקיבוצית זיכוי טוב לשרוד .!!!
והרי כל החברות השורדות בעולם יש להם חזון , ערכים, ודרכי חיים.ונוהלים להגשימם.!!

חינוך מנהלים ומוליכי הקיבוצים צריך שיבוא מהתנועה . ולכוון הרצוי של עצירת ההפרטה של כל דבר שזז והתחלתה של חשיבה חדשה . - וקודם כל ברמת התנועה ולאחריה נסיון לצקת תוכן ערכי, מוסרי, חברתי, סוציאלי נאור בקיבוצים כולם . בהנחה שהשינוי הוא הכרח החיים .
שינוי ולא הסתגלות לסביבה וחיקוי כל הרע שנעשה מחוץ לקיבוץ.

הווה אומר לשמור על ערכי הליבה, תוך שינוי רדיקלי של התקנון ה"כולא" מרצון וה"ארכאי" הקיבוצי, שרוב החברים איננו רוצה בו ואיננו מכיר אותו לבוריו.!!!
העתקת קישור