קומרד סחה-לשאלתך
הוספת תגובה לדף  חצי הכוס המלאה - אלמלא הייתה מפלגת העבודה חברה בקואליציה, החוקים שעניינם מימוש זכויות עובדים, כלל לא היו נולדים
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  קומרד סחה-לשאלתך
תוכן ההודעה:  איני בקיא במישור המשפטי בקשר למעמדם של המדוברים בכפר שלם.
אני מניח שלא מדובר בכולם.
היסטורית הראשונים שהתישבו שם פשוט נכנסו לגור היכן שהיתה קורת גג פנויה.
בהמשך נכנסו לשם גורמים עברייניים שחמדו את הערך העיסקי והנדלנ'י.
מסיבות שונות המדינה לא טיפלה בכל נושא הנדל'ן בדרך הגונה ורציפה.
סיבות? כל מיני רגישויות עדתיות פוליטיקליקורקטיות, כוח אדם, בחירות ועוד.
מחדל אחד גדול.
אבל היא לא טיפלה גם ברישום בטאבו של עשרות אלפי משתכנים בדיור רגיל.
וגם לא במושבים וגם לא בחלק,לפחות,מהקיבוצים.

תבין סחה,מדובר בקניין.אולי החשוב ביותר.
החברה,באמצעות חוקיה, היא הקובעת מה יהיה קינינך ומה לא.
זכות הקניין באדמה ובבית מחייב יציבות ובהירות כבסיס לפעילות של האדם.
כאשר החוקים משתנים חדשות לבקרים על פי גחמות ושנאות אדם סביר מתקשה לקבל החלטות ולפעול.
ראה הפולמוס שבאתר סביב השיוך.
גם ההפגנה מתכנסת תחת התואר פולמוס על זכות הקניין.
לכן קרא היטב את דבריו של עו'ד שרגא בירן(ואל תעקם את האף.פתח את מוחך)בסיפרו "בדימעה יקצורו-אדמה ישנה קניין חדש" עמ'
13-14:
"ומדוע הפולמוס לוהט?משום שהדיספוזסיה,שלילת החזקה-כפי שנטען בשמו של פרויד-היא אם כל שנאה.הדיספוזסיה של אדם מאדמתו,של ילד מאימו,של בעל מאישתו.שהרי הקניין הוא ההכרה של החברה,של המדינה,של החוק בפירות היצירה של האדם,היא ההכרה העליונה בבעלות האדם על מעשה היצירה שלו.לכן שאלת הקניין וההגנה עליו הינה שאלה כה מהותית,כה רוטטת וכה פרושה בריבוא כתבים על פני תולדות האנושות מאז ימי בראשית".

הקומוניזם הינו שלילת הקניין הפרטי.מבחינה זו לא היה קומוניזם יותר מהקיבוץ בראשיתו(מלבד כל מיני קומונות שהיו ואינן).

בירן כתב את הספר על בסיס כתב ההגנה של החקלאים בבג'צ הקרקעות.כדאי לך לקרוא.וכן,בעמ'248הוא מספר על קניית אדמות ב-1944 עבור משמרות(90 דונם
כשהקיבוץ משתתף בקניה ב-3 לא'י לדונם,סה'כ 270 לא'י)

תושבי כפר שלם אינם אשמים שעינייני קינינם אינם מוסדרים.
כמוצא הגון ולצורך יישור קו בכל המדינה הייתי מגיע עימם להסדר שיעניק להם בעלות על בתיהם וחכירה לפעמיים 49 שנים בהיוון נמוך.
אני מקווה שיש לך קצהו של מושג מה שוים המגרשים היום או מחר בכפר שלם.
ואנשים אלו לא שילמו דבר עבור האדמה ואולי גם לא דמי חכירה וארנונה.
הבעיה שלי עם אנשים אלה שהם מנסים לנשל אותך,אותי,אותנו מזכויותינו בעוד הם מצפים שאנחנו ניתן להם פוזסיה יקרה בחינם.
עיני אינה צרה בהם אבל עינם כה סינית בנו שבקושי ניתן לראות דבר מה בחריצון שבעיניהם כשהם מביטים בנו.

בעיקרון אין משותף כי אנחנו,היישובים שעלו על הקרקע לפני העצמאות ואחריה עשינו זאת במסגרת מאורגנת,מתוכננת בעוד הם מצאו קורת גג קיימת לראשם ותו לא.
הם לא בנו דבר בעוד אנו בנינו ויצרנו.הם מדברים מכוח ישיבתם שם ומבטלים את זכויותינו מכוח שמירתנו על האדמה ויצירתנו עליה יש מאין.

קרא מה כותב יוסף ווייץ למושבנו ב-1931 עוד לפני העלייה הרשמית על האדמה.:
"אנו מבקשים ודורשים מאת כבודם לעבד ללא דיחוי את כל שטחי הקק'ל שנמסרו לרשותכם.אם בשנים כתיקונן כרוכה סכנה לאחזקה בקרקע וגם לקניין בקרקעמאי עיבוד עד קצה גבולו,חובה על כל נקודת יישוב לעבד את כל הקרקע שישנה ברשותו.
שוררת סכנה כזאת עתהלאור פירסום חוק האריסים החדש וחובה כפולה ומכופלת המוטלת על כל נקודת יישוב לבד את כל הקרקע שברשותם מבלי שיור שהוא".
הבנת,קומרד את ההבדל?
משמרות שמרה מ-1933 על אדמה שחלק ממנה קנתה מכספה ומסרה לקק'ל ולא קיבלה שכר עבור כך ועוד שילמה דמי חכירה והתפרנסה קדחת ועכשיו דורשים אלו שאתה מנסה להגן על זכויותיהם שתסתלק מאדמתך כי אתה שודד את אדמת העם היודי ומימיו ובכלל בגללך כל הצרות בארץ ובעולם.

פראיירים לא מתים.....גומר.
תהנה מהפראייריות שלך והנח לאחרים לחיות ולא להיות פראיירים.הם,אנחנו היינו פראיירים מספיק זמן.


העתקת קישור