למיכה זה כן הנושא ב-ה הידיעה הפרטות ושיוך הדירות
הוספת תגובה לדף  חצי הכוס המלאה - אלמלא הייתה מפלגת העבודה חברה בקואליציה, החוקים שעניינם מימוש זכויות עובדים, כלל לא היו נולדים
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  למיכה זה כן הנושא ב-ה הידיעה הפרטות ושיוך הדירות
תוכן ההודעה:  למיכה ולעוזי זה כן הנושא: הפרטות ושיוך הדירות ואתן הפרדות מערכי החיים שלוו אותנו זה עשרות בשנים.
כן גם אני בעד שינוים וכבר פרטטי אותם רבות באתר.
אך אני נגד שינוי למען שינוי. ובלי לדווח כראוי ובשקיפות לחברים לאן הולכים? לאן מוליך השינוי ?? כמה זמן ידרש ליישומו?
כמה משאבים יצטרך כל קיבוץ להשקיע? מהיכן הם יבואו?
ומה יהיו תוצאותיו החברתיות כלכליות לאורך זמן. כל הנ"ל הם חלק מבדיקת ההתכנות והיישום הכלכלי והחברתי שנהוג לעשותו עם קבלת ההחלטה על השקעה בפרוייקט כל שהוא. קל וחומר בפרוייקט "שיוך הדירות" לחבר . שמשמעותו לגבי הוא פרוק הקיבוץ והתרחקות מערכיו היסודיים: שוויון, ערבות הדדית, ציונות, דמוקרטיה ועוד.
אם חלום חייך עוזי הוא להיות בעל נכס בר הורשה קרי דירה בחצרו של הקיבוץ . הרשומה בטאבו ושתוכל למכרה בכל עת. יש לי חדשות בשבילך על מנת ליישמו תצטרך לחתום על הסכם עם המנהל מצד אחד ועם הקיבוץ מצד שני. הקיבוץ ימשיך להיות בעל הקרקע מול המנהל
(כך מסתמן היום) ולא תוכל למכור את דירתך אלא לחבר קיבוץ (חדש) ובאישור מוסדות הקיבוץ.

כמ ו כן לא התיחסת להשקעות בחידוש התשתיות בקיבוצים ולתוצאות החברתיות הנגרמות מהשייוך.

ולכן אני נגד המהלך כל השנים ואני טוען כי איננו ישים במירב הקיבוצים. ועל התנועה והקיבוצים לעשות חושבים ולעצור את הנזקים הצפויים ממהלך כזה של שיוך.
אני כן בעד יצירת חוזה בין הקיבוץ לחבר חוזה חדש שיגדיר מחדש את כל זכויות הפרט לחבר/ה וייצג את זה האחרון מול מוסדות הקיבוץ. קרי לבטל את המונח "בר רשות" מימי הקקל ויקא ולהחליפו במונח זכויות נצברות .חוזה כזה לא ניתן יהיה לבטלו בשיחת הקיבוץ ולא לשנותו לפי ראות עינו של שר ואו ריבון אחר.

והערה לאמרי רון : נא לרדת אל העם הקיבוצי קרי לחבר /ה ולייצג את זכויותיו בשיתופי ובדיפרנציאלי .
לא עת פילוג היא אלה עת לשילוב כוחות בבחינת :בכח היחד בקיבוצים ובתנועה ובמפלגה.
העתקת קישור