מי מתעניין בכנסי המט"ש?
הוספת תגובה לדף  הזמנה לכנס השנתי של המטה השיתופי, בארי, 8/9
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  מי מתעניין בכנסי המט"ש?
תוכן ההודעה:  לאלישע (מטה-שיתופי) אמרי ויואל (אכפתניקים לשיתוף) -

אם הייתם באים למעגן-מיכאל ומבררים מהי מידת הענין שמגלים
חברי קיבוץ שיתופי(!) זה בכנסיו של המט"ש, בעבר ובהווה ,
בטוחני שהייתם מוצאים שמידת הענין בה מדובר היא בדרגה 2
מתוך 10 ואולי אף פחות מכך . יתרה מכך , בטוחני גם בזאת :
שפחות מ-3% מהחברים יידעו להסביר לכם מהו השוני בין
המט"ש לזר"ש וכיצד הפך הזרם-השיתופי למטה-השיתופי .
באתי לרמוז לכם אפוא , אלישע אמרי ויואל , שכנסיו של המט"ש,
אלה שהיו בשנתיים האחרונות במשמר-העמק ובגן-שמואל וזה
שאמור להתקיים ב-8/9 בבארי , מעניינים רק קומץ קטן בלבד (!)
של פעילים שיש להם ענין מסורתי ב"ערכים" אך לא גם שדרות
רחבות מקרב חברי הקיבוצים השיתופיים . (כדאי לך , אלישע ,
לברר כמה מחברי מעגן-מיכאל , גן-שמואל , יגור , משמר-העמק
וגם מקיבוצך שלך עין-השופט קראו את דו"ח מזכירות המט"ש
שנתקיימה ב-22/7 ; כמה מהם "דרוכים" לקראת הכנס השנתי של
המט"ש שאמור להתקיים ,כאמור , בבארי בחודש הבא ; וכמה
מהם קוראים את המאמרים שאתה ,אלישע , מרבה לפרסם ב"דף
הירוק" ובאתר-הקיבוצים) .

אין ספק שיש קשר הדוק בין מידת הענין הנמוכה הזו לעובדה
שכל (!) חברי הקיבוצים השיתופיים משתייכים למט"ש באופן
קולקטיבי ואוטומטי (!) - כי כל השתייכות קולקטיבית ,ולכל
גוף שהוא , אינה מצריכה שמץ של מאמץ חשיבתי והתעמקות
אלמנטרית במצעו ובפעילויותיו השונות של הגוף הזה שאליו
הם משתייכים (ובעצם משוייכים...) באופן קולקטיבי ואוטומטי.
על כן , היות ונותרו כשלושה שבועות עד להתכנסותו של "כנס
בארי", הנני מציע לשלושתכם לעבור בהם בקיבוצים השיתופיים
ולהיווכח האם צודק/לא-צודק אנכי בהנחתי הנ"ל : שמידת הענין
הציבורי בכנסיו ובשאר פעילויותיו של המט"ש שואפת לאפס.

קיפי / מעגן-מיכאל

נ.ב -היות ואני סבור שמידת הענין בפעילויותיו של אגף-המשימות
שואפת לאפס גם היא - אולי בגלל שמרבית חברי הקיבוצים
כבר אינם "משימתיים" כמוך , יואל ?! - כשתבוא לברר מהי
מידת הענין בפעילויותיו של ה"מטה" , תוכל בהזדמנות זו לברר
גם מהי מידת הענין בפעילויותיו של ה"אגף" .


העתקת קישור